Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FLY-2015 ATPL-teori Blokk II (A) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder fire av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Communications, Flight Planning and Performance, Aircraft General Knowledge: Instrumentation og Mass and Balance. 

Communications (Kommunikasjon) Fagområder som beskrives: VFR and IFR Communications, Definitions, General Operating Procedures, Relevant Weather Terms, Communication Failure, Distress and Urgency Procedures, Morse Code. 

Flight Planning and Monitoring (Flygeplanlegging og monitorering)  Fagområder som beskrives: Flight Plans for Cross-Country Flights, ICAO ATC Flight Plan, Practical Flight Planning, Jet Aeroplanes Flight Planning, Practical Completion and Commencement of a Flight Plan, Offshore and Remote Area Operations. 

Aircraft General Knowledge: Instrumentation (Generell luftfartøykunnskap: Instrumentering) Fagområder som beskrives: Emnet tar for seg tradisjonelle analoge instrumenter så vel som moderne digital instrumentering fra de forskjellige fabrikanter. I tillegg inneholder det områder som: Kompass- og gyroteori, Automatic Flight Control Systems, Warning and Recording Equipment, Powerplant and System Monitoring Instruments.

Mass and Balance (Vekt og balanse)  Fagområder som beskrives: Loading, Centre of Gravity. 


Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-2013 ATPL-teori Blokk I (B)

Hva lærer du

Kunnskap:  Studenten.. 

Ferdigheter:  Studenten.. 

Generell kompetanse:  Studenten.. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 94 timer. 

Eksamen

Fire skriftlige deleksamener, en deleksamen for hvert teoriemne som inngår i kravet til ATPL-teorisertifikat. Bestått/ikke bestått. Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.

Obligatoriske arbeidskrav: Det kreves minst 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen.    


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 25.05.2021;Skriftlig prøve 25.05.2021;Skriftlig prøve 25.05.2021;Skriftlig prøve 25.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.