Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FLY-2604 Anvendt fjernemålingsteknikk og databehandling - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en introduksjon i måleteknikker som gjøres fra avstand. Eksempler på slike teknikker kan være normale stillbilder, multispektrale bilder, video, radar, lidar og luftmålinger. Emnet gir en oversikt over hvilke fordeler, ulemper og måleusikkerheter som kan forekomme ved bruk av teknikkene, samt hvilke bruksområder de har. Emnet gir også en introduksjon i hvordan data fra ulike sensorer kan tolkes.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

 

Søknadskode 9391.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet inneholder følgende arbeidskrav

Alle oppgavene må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen.

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 26.05.2021 innlevering 26.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.