Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-1120 Akvatisk biologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i marin økologi og fiskebiologi. Her gis grunnleggende kunnskap om kyst -og havområder, herunder interaksjoner mellom sentrale arter, forskjellige habitater og oseanografi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kunnskap:

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er i hovedsak engelsk. Eksamen vil bli gitt på engelsk, og studentene vil kunne besvare på enten norsk eller engelsk. 

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, et dagstokt, lab, en fjære-ekskursjon og veiledning. Det legges vekt på studentaktiv læring. Seminarer er obligatoriske (80% oppmøte).

Seminarene vil kreve gode forberedelser og samarbeid mellom studentene. Seminarene vil bestå av å diskutere en problemstilling.


Eksamen

Skriftlig eksamen 4t (teller 80%). Ingen hjelpemidler (multiple choice). Labrapport (teller 20 %).

To arbeidskrav:

1. Deltagelse på seminarer (80%)

2. Deltagelse på tokt (100%) og godkjent toktrapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 19.05.2021 innlevering 19.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Gruppe 1 Lab prof. Kim Præbel
Gruppe 2 Lab prof. Kim Præbel
Gruppe 3 Lab prof. Kim Præbel
Seminar gr. 1 stip. Kristel Berg
prof. Kim Præbel
stip. Filipe Andre Moreira de Figueiredo
stip. Mathilde Horaud
Seminar gr. 2 stip. Kristel Berg
forsker Richard Andre Ingebrigtsen
prof. Kim Præbel
stip. Filipe Andre Moreira de Figueiredo
stip. Mathilde Horaud
Seminar gr. 3 stip. Kristel Berg
prof. Kim Præbel
stip. Filipe Andre Moreira de Figueiredo
stip. Mathilde Horaud
Toktgruppe 3 FHV 14 stk prof. Kim Præbel
Toktgruppe 4 FHV 14 stk - lørdag prof. Kim Præbel
Toktgruppe 5 FHV 14 stk - søndag prof. Kim Præbel
Toktgruppe 6 FHV 14 stk prof. Kim Præbel
Karrieredag kull 2020 NFH Marit Sogn-Grundvåg
rådgiver Ingrid Hovda Lien
rådgiver Trine Holm Larsen