Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk til studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende innsikt i biokjemiske, cellulære og mikrobiologiske prinsipper, makromolekylers struktur og funksjon, inkludert pro- og eukaryote cellers struktur, funksjon og energiomsetning, kunnskap om ulike grupper av mikroorganismer, hovedsakelig bakterier, sopp og virus, samt kjennskap til sammenhenger mellom bakterievekst, lagringsbetingelser og kvalitet til fisk og annen sjømat.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Studenten

Ferdigheter: Studenten skal

Kompetanse:

Studenten skal kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil være i forelesninger, laboratorieøvelser og gruppearbeid.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter bestått laboratoriekurs, inkludert godkjente laboratorierapporter og oppgaver.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.06.2021 innlevering 07.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning f.aman. Karl-Erik Eilertsen
forsker Yannik Karl Heinz Schneider
Lab f.aman. Karl-Erik Eilertsen
f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Lab gruppe 1 stip. Kristel Berg
f.aman. Karl-Erik Eilertsen
Tone Friis Aune
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
f.aman. Hans-Matti Blencke
f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Lab gruppe 2 stip. Kristel Berg
f.aman. Karl-Erik Eilertsen
Tone Friis Aune
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
f.aman. Hans-Matti Blencke
Seminar f.aman. Karl-Erik Eilertsen
f.aman. Enrique Blanco Gonzalez
Seminar gr 1 f.aman. Karl-Erik Eilertsen
forsker Yannik Karl Heinz Schneider
Seminar gr 2 f.aman. Karl-Erik Eilertsen
forsker Yannik Karl Heinz Schneider