Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og økologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.

Eksamen

2 ukers individuell hjemmeeksamen. Størrelsen på hjemmeeksamen skal ikke overstige 7000 ord.

Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 26.05.2021 innlevering 09.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning genetikk prof. Helge Tveiten
prof. Kim Præbel
post.doc. Owen Simon Wangensteen Fuentes
Forelesning havbruk prof. Helge Tveiten
prof. Bjørn Steinar Sæther
prof. Ingvill Jensen
f.aman. Jaya Kumari Swain
prof. Helgi Thor Thorarensen
Forelesning økonomi f.lekt. Torbjørn Andreas Schei
prof. Claire Winifred Armstrong
Forelesning forvaltning prof. Alf Håkon Hoel
Forelesning f.lekt. Torbjørn Andreas Schei
prof. Jahn Petter Johnsen
Marit Sogn-Grundvåg
prof. Ingvill Jensen
prof. Alf Håkon Hoel
f.aman. Jaya Kumari Swain
post.doc. Owen Simon Wangensteen Fuentes
prof. Helgi Thor Thorarensen
Seminar f.lekt. Torbjørn Andreas Schei
prof. Jahn Petter Johnsen
prof. Ingvill Jensen
prof. Alf Håkon Hoel
f.aman. Jaya Kumari Swain
post.doc. Owen Simon Wangensteen Fuentes
prof. Helgi Thor Thorarensen
Labgruppe post.doc. Owen Simon Wangensteen Fuentes