Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-2052 Biokjemi, integrert metabolisme og forringelse av fisk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en innføring i muskelbiokjemi og fettkjemi hos fisk. Videre omhandler det de postmortale endringer (mikrobiologiske og kjemiske) i fisk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap, FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriekurs, seminarer og gruppearbeid. Frist for innlevering av journaler er en uke etter hver laboratoriedag. Alle journalene må godkjennes før kandidaten får gå opp til eksamen. Seminar (obligatorisk). Studentene jobber i grupper med ulike tema og skal presentere disse for de andre emnedeltakerne. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Det gjennomføres kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 21.05.2021 innlevering 21.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Seminar prof. Karl-Erik Eilertsen
Forelesning prof. Karl-Erik Eilertsen
Lab gr 1 prof. Karl-Erik Eilertsen
Tone Friis Aune
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gr 2 ved behov prof. Karl-Erik Eilertsen
Tone Friis Aune
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen