Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

KJE-1002 Organisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.

Studiepoengreduksjon

FAR-1301 Farmasøytisk kjemi 8 stp

Innhold

Organisk kjemi en essensiell del av kjemien, men er også en basis for forståelse av biologi, miljø og medisinske fag. Emnet gir en innføring i sentrale tema i organisk kjemi, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi.

Følgende tema blir gjennomgått:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi ( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Krav forkunnskaper: KJE-1001 eller tilsvarende.


Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner innen disiplinen organisk kjemi. Dette innebærer at studenten

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

Lærerstyrte læringsaktiviteter: 90 t

Eksamen

En 6 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk.

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Munntlig eksamen 03.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.