Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelor i bioingeniørfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Godkjent laboratoriekurs i MBI-1101-1 og gjennomført laboratoriekurs i MBI-1103-1.


Innhold

Analytiske metoder innenfor laboratoriemedisin og nukleærmedisin.

Emne dekker både teoretisk bakgrunn av metoder, apparatenes oppbygning og praktisk anvendelse alene eller i kombinasjon med hverandre.

Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, nettkurs, gruppearbeid og intern/ekstern laboratoriepraksis med innlevering av journal/skjema som skal godkjennes.

Eksamen

Eksamen: Skriftlig skoleesksamen (x timer). Eksamen bedømmes med karakter A-F (F er ikke bestått).

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 11.06.2021 innlevering 11.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Thuy Thu Thi Lu
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt
Gruppe 1 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Gruppe 2 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Gruppe 3 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Seminar uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Sirklab uni.lekt. Homayoun Amirnejad
prof. Peter Anthony Gerard Mccourt