Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi - 18 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i andre studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet går på vårsemesteret og avsluttes med skriftlig eksamen.


Innhold

Generell og spesiell medisinsk mikrobiologi (bakterier, virus og sopp). Medisinsk relevante mikroorganismer. Mikroorganismers nomenklatur, struktur, metabolisme, og vekst/replikasjon. Dyrkningsmedier. Normalflora, smittekjeden, infeksjonspatogenese, og bakterielle toksiner. Sykehusinfeksjoner. Antimikrobielle midler, vaksiner, og resistensutvikling. Mikrobiell genetikk.

Prøvebehandling. Dyrkning, identifisering og resistensbestemmelse av utvalgte mikroorganismer. Manuell og automatisert analysering. Utvalgte analyseprinsipper og metoder som brukes i diagnostikk. Kvalitetsutvikling og intern kontroll. Helse, miljø og sikkerhet innen medisinsk mikrobiologi.

Intern og ekstern praksis.

Ekstern praksis kan gjennomføres på andre steder enn i Tromsø.

For at studenter skal kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg), må aktuelle arbeidskrav være godkjent


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell og analytisk kjemi, MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Hva lærer du

Etter endt kurs skal studenten kunne:

Kunnskap:

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Dette emnet er et praktisk emne der 5,5 studiepoeng er intern laboratoriepraksis og 3,5 studiepoeng er ekstern laboratoriepraksis. I tillegg gis undervisning i form av forelesninger, seminar, og gruppearbeid. Studentene må også arbeide med arbeidskrav i emnet.

Eksamen

Alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet.

Eksamen består av en fem timers skriftlig eksamen, som bedømmes med bokstavkarakterer A-F,  der F er ikke-bestått.

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan ta eksamen i emnet:

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-107-B Medisinsk mikrobiologi 18 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
øvinglær. Lisbeth Engen Mortensen
post.doc. Javier Sanchez Romano
Seminar f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
post.doc. Javier Sanchez Romano
Gruppe 1 f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
øvinglær. Lisbeth Engen Mortensen
Gruppe 2 f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
øvinglær. Lisbeth Engen Mortensen
Gruppe 3 f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
øvinglær. Lisbeth Engen Mortensen
Gruppe 4 f.aman. Anne-Merethe Christiansen Hanssen
øvinglær. Lisbeth Engen Mortensen