Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MBI-2108 Avsluttende fordypningsoppgave - 13 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnets varighet er ett semester med eksamen i vårsemesteret på tredjeåret ved bioingeniørutdanningen.


Innhold

Studentene har ansvar for å planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid innenfor et bioingeniørfaglig tema. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis ha en praktisk karakter og være relatert til faglige problemstillinger innen de medisinske laboratorieemnene.

Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet består av 13 studiepoeng hvorav 1 studiepoeng er vitenskapteori.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Prosjektarbeid i gruppe på opptil 3 studenter.

Studentene er ca. 2 uker på laboratorier.


Eksamen

Alle emner i første og andre studieår og all laboratoriepraksis i tredje studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet.

Eksamen og vurdering: skriftlig hjemme-gruppeeksamen og individuell muntlig høring, vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått. Bacheloroppgaven må være bestått før kandidaten kan framstille seg til muntlig eksamen. Ved ikke bestått etter muntlig høring må hele eksamen tas på nytt.

 

Arbeidskrav: skriftlig rapport etterfulgt av timeplanfestet postersesjon.

Kontinuasjonseksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-112 Avsluttende fordypningsoppgave 13 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Homayoun Amirnejad
f.aman. Vivian Hætta Berg
Div. uni.lekt. Homayoun Amirnejad