Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MED-1704 Legemiddelregning - 1 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Legemiddelregning er et isolert fag med særskilte nasjonale føringer for å skape likhet på tvers av utdanninger og institusjoner. Korrekt forståelse for beregning av legemidlenes "dose, mengde og styrke" er kjernen i emnet.

Emnet er essensielt for å sikre en forsvarlig administrering av legemidler.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Det må ikke værer mer enn et studieår mellom godkjent arbeidskrav og påberegnet eksamen.

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen: 3 timer som vurderes med bestått / ikke bestått.

Hjelpemidler: Kalkulator utlevert fra universitetet.  For å bestå eksamen må studenten levere en feilfri besvarelse.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon.

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 2.studieår.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 21.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Ingrid Emberland
uni.lekt. Thomas Hansen
Test uni.lekt. Ingrid Emberland
uni.lekt. Thomas Hansen