Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MUS-2907 Praksis 2 - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 2 er nært knyttet til fagdidaktikk 2 og pedagogikk 2, og omfatter observasjon og undervisning i musikkfaget i grunnskolen og arbeid med ulike ensembler. Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i høst- eller vårsemesteret. Praksisveiledning blir gitt av lærere i didaktikk og øvingslærer.

Eksamen

Studenten må ha godkjent arbeidsmappe før endelig vurdering i Praksis 2 kan foretas.

Arbeidsmappen skal inneholde:

Samlet fravær i praksis kan ikke overstige 10 %, uavhengig av årsaken til fraværet.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått på bakgrunn av godkjente arbeidskrav. Praksis vurderes av faglærere i didaktikk og øvingslærere.

Praksis må i sin helhet gjennomføres på nytt påfølgende studieår.