Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ODO-2504 Samfunnsodontologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnet har delemnene:


Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenter må ha bestått ODO-2503, ODO-2513 og ODO-2514 for å starte på emnet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2503 Oral økologi, ODO-2513 Propedevtikk, ODO-2514 Dentale biomaterialer

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

FERDIGHETER:

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er skandinavisk/engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og tilrettelagt selvstudium

Eksamen

Det er arbeidskrav i form av obligatoriske seminarer og oppgaver. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse for å få fremme seg til eksamen.

Skoleeksamen på 4 timer avholdes på slutten av 6 semester. Eksamen vurderes etter karakterskala A-F der F er ikke-bestått.

Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons-/utsatt eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 19.05.2021 innlevering 19.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første gang: Se timeplan
Forelesning samfunnsodontologi stip. Ole Máhtte Eira Tellefsen
uni.lekt. Lars Inge Byrkjeflot
f.aman. Linda Maria Stein
Seminar samfunnsodontologi stip. Ole Máhtte Eira Tellefsen
f.aman. Gro Eirin Holde
f.aman. Linda Maria Stein