Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold


Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi. Emnene ODO-2503, ODO-2513 og ODO-2514 må være bestått for å kunne ta emnet.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 

FERDIGHETER:

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det kan forekomme undervisnings på skandinaviske språk og engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Veiledet praktisk/klinisk trening på simuleringsklinikken (SIMU) og universitets-tannklinikken (UTK), støttet av forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse for å få fremme seg til eksamen.

Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatorisk klinisk kurs, seminar, demonstrasjoner, prøver og pasient-behandling på Universitetstannklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se RAPPORTBOK. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på alle obligatoriske aktiviteter for å få fremme seg til eksamen.

En praktisk/muntlig eksamen gis i slutten av 6. semester. Den praktiske delen består i selvstendig undersøkelse, diagnostisering og behandlingsplanlegging av en pasient med lite eller middels behandlingsbehov. Under den muntlige eksaminasjonen utdypes pasientens orale problem. I den muntlige delen skal studenten lage en PowerPoint presentasjon av pasienten. Eksamenen bedømmes til bestått/ ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel ved midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et klinisk fag kan ikke ankes. Det gis adgang til utsatt eksamen ved innlevert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen.

Dersom kontinuasjon-/ utsatt eksamen vurderes til ikke bestått, må emnet tas på nytt. Det resulterer videre i nedsatt studieprogresjon for studenten.


Dato for eksamen

OSCE-eksamen 09.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ODO-2505 Introduksjon til klinisk odontologi 20 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning anestesi prof. Geir Støre
f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss
Forelesning endodonti uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Rita Kundzina
Forelesning gerodontologi uni.lekt. Lars Martin Berg
Kirsten Solemdal
Forelesning kariologi f.aman. Lina Stangvaltaite-Mouhat
f.aman. Jukka Sakari Leinonen
Forelesning kjeveortopedi stip. Rita Myrlund
f.aman. Anders Per Gustav Sjögren
Forelesning oral kirurgi prof. Geir Støre
Forelesning oral medisin f.aman. Anne Gussgard
Forelesning oral radiologi øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Forelesning pedodonti f.aman. Georgios Tsilingaridis
prof. Nils Göran Dahllöf
Forelesning periodonti f.aman. Anne Gussgard
uni.lekt. Kerstin Elisabeth Schander
Forelesning profkom f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
Forelesning protetikk prof. Asbjørn Jokstad
Forelesning f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Guro Møller
f.aman. Bo Wold Nilsen
Mia Karoline Tønderlund
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss
Therese Bondø
Seminar kariologi f.aman. Lina Stangvaltaite-Mouhat
Seminar kjeveortopedi f.aman. Anders Per Gustav Sjögren
Seminar oral radiologi f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Seminar periodonti f.aman. Anne Gussgard
Seminar profkom gr. A f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Seminar profkom gr. B f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Seminar profkom gr. C f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Seminar profkom gr. D f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Seminar profkom gr. E f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Seminar profkom gr. F f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Seminar profkom gr. G f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Hilde Kristine Svendsen
Seminar f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss
SIMU endodonti gr. 1 uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Rita Kundzina
SIMU endodonti gr. 2 uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Rita Kundzina
SIMU kariologi f.aman. Jukka Sakari Leinonen
SIMU oral kirurgi prof. Geir Støre
SIMU oral radiologi gr. 1 øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
SIMU oral radiologi gr. 2 øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
SIMU pedodonti f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss
SIMU øvinglær. Ragnar Håkstad
uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Bo Wold Nilsen
f.aman. Rita Kundzina
Klinikk anestesi uni.lekt. John Magnus Nergård
f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss
Klinikk endodonti gr. 1 øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Klinikk endodonti gr. 2 øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Klinikk kariologi f.aman. Jukka Sakari Leinonen
Klinikk oral radiologi gr. 1 øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Klinikk oral radiologi gr. 2 øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Klinikk periodonti uni.lekt. Lisa-Marie Bræck
f.aman. Anne Gussgard
Klinikk f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
uni.lekt. Guro Møller
uni.lekt. John Magnus Nergård
Mia Karoline Tønderlund
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss
uni.lekt. Tor Axelsson
Diverse Vibeke Lunde
øvinglær. Erik Carlos Halland Haro
uni.lekt. Guro Møller
uni.lekt. Lill-Katrin Nilsen
uni.lekt. John Magnus Nergård
uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Rita Kundzina
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Midtsemestersamtaler uni.lekt. Guro Møller
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad