Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ODO-3208 Kjeve- og ansiktsradiologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kjeve- og ansiktsradiologi som omfatter røntgenundersøkelse og tolkning av røntgenologiske funn av tenner og kjever.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi. Emne ODO-3005 må være betsått innen emnet kan tas.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 

FERDIGHETER:

 

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

Forelesinger, seminarier, laboratorieøvelser (røntgen program og på fantom hode), interaktiv læring/selvstudium og klinisk arbeid. I klinikken arbeider kandidaten under kontinuerlig evaluering og i tett samarbeid med klinisk veileder

Eksamen

Obligatoriske seminar, oppgave på laboratorium, demonstrasjoner, tolkning av røntgen bilder og pasientbehandling på Universitetstannklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se RAPPORTBOK for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse. I tillegg må et minimums kvalitetsnivå for klinisk arbeid være oppnådd. Det er et krav om minimum 80 % studie-deltakelse på seminar og klinikk for å få fremme seg til eksamen. Klinisk arbeid blir bedømmes til bestått/ ikke bestått

Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for tett oppfølging og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et klinisk fag kan ikke ankes.

En avsluttende skriftlig skoleeksamen (4 t) ved slutten av 8. semester. Den skriftlige eksamen evalueres med bokstavkarakterer A-F (der F er stryk).

Ved vurdering til stryk på skriftlig eksamen eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen.

Ved stryk på kontinuasjons-/ utsatt eksamen må emnet tas på nytt, og resulterer i nedsatt studieprogresjon.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 07.06.2021 innlevering 07.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første gang: Se timeplan
Forelesning oral radiologi f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
uni.lekt. Ingibjörg Sara Benediktsdottir
Forelesning oral patologi aman. Vidar Isaksen
prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
uni.lekt. Ingibjörg Sara Benediktsdottir
Seminar oral radiologi f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
uni.lekt. Ingibjörg Sara Benediktsdottir
Klinikk oral radiologi gr. 1 f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Klinikk oral radiologi gr. 2 f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
Diverse aman. Vidar Isaksen
prof. Elin Synnøve Hadler-Olsen
f.aman. Napat Limchaichana Bolstad
uni.lekt. Ingibjörg Sara Benediktsdottir