Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Kandidaten skal kunne gjenkjenne og behandle tannhelse-problemer hos barn og unge, herunder traumer, orale problemer på grunn av tannutviklingsforstyrrelser, somatisk sykdom, fysisk og psykisk utviklingsforstyrringer, adferds problemer, tannbehandlings-angst og odontofobi.

Kandidaten videre skal kunne gjenkjenne og klassifisere generelle malokklusjoner i sagital, transversal og vertikal dimensjon på pasienter i alle aldre, samt evaluere eventuelt behov for kjeveortopedisk behandling i primære, blandings- og i det permanente tannsett, ved hjelp av foto, gipsmodeller, panoramarøntgen og/eller cephalogram.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 

FERDIGHETER:

 

GENERELL KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning kan forekomme på skandinaviske språk og engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk /skandinavisk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og praktiske øvinger. I klinikken arbeider studenten under kontinuerlig evaluering og i tett samarbeid med klinisk veileder

Eksamen

Det er arbeidskrav i emnet i form av obligatorisk klinisk kurs, seminar, demonstrasjoner, case seminar (ikke pasient i stolen) og pasientbehandling på universitetsklinikken (UTK). For detaljert oversikt, se Rapportbok - for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse. I tillegg må et minimums kvalitetsnivå for klinisk arbeid være oppnådd. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på obligatorisk undervisning for å få fremme seg til eksamen. Klinisk arbeid bedømmes til bestått/ ikke bestått.

Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for tett oppfølging og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i klinisk praksis kan ikke ankes.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen av 6 timers varighet. Det er en helhetlig samlet eksamen for begge fag. Eksamen vurderes etter karakterskala A-F der F er stryk. Ved vurdering til stryk på skriftlig eksamen eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen.

Ved stryk på kontinuasjons- / utsatt eksamen må emne tas på nytt. Det medfører nedsatt studieprogresjon for studenten.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 29.01.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første gang: Se timeplan
Forelesning kjeveortopedi stip. Rita Myrlund
f.aman. Anders Per Gustav Sjögren
Forelesning pedodonti f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss
f.aman. Georgios Tsilingaridis
Seminar kjeveortopedi stip. Rita Myrlund
f.aman. Anders Per Gustav Sjögren
Klinikk kjeveortopedi f.aman. Anders Per Gustav Sjögren
Klinikk pedodonti f.aman. Andreas Jörn Schmalfuss