Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PFF-3002 Praksis år 5 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden fokuserer på studenten som en ressursperson.

Studenten skal i utvalgte undervisningsøkter bidra med sin faglige og didaktiske kompetanse.

Studenten kan gjennomføre datainnsamling til masteroppgaven i løpet av praksis.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-3000 Profesjonsfag år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-3001 Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13

Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten har

Ferdigheter og kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør 5 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

Praksis vurderes av en kommisjon som består av rektor ved praksisskolen, praksislærere og universitetslærer fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Vurderingsutrykket er bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanninga.