Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Delemne 1 (prosessteknologi) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:   

Delemne 2 (elektronikk) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer: 


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Emnet skal gi en innføring i prosessteknologi og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i el-lære og elektronikk.   

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse 

Ferdigheter 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (til sammen ca. 2 x1,5 timer/uke per delemne), frivillige elektroniske quizer, hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver, og laboratorieoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

For prosessteknologidelen (delemne 1):  

2 stk. obligatoriske, manuelle innleveringer hvor begge må være godkjent.

For elektronikkdelen (delemne 2):  

Bestått obligatorisk kunnskapstest om sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium.  

4 stk. laboratorieoppgaver må være godkjent.  

4 stk. obligatoriske innleveringer må være godkjent.  

Eksamen og vurdering:

To 4 timers skriftlige individuelle deleksamener under tilsyn omfattende delemne 1 og delemne 2. 

Hver deleksamen karaktersettes (A-F) med vektfaktor 50 % som til slutt legges sammen til en midlet sluttkarakter (A-F).   

For å bestå skriftlig eksamen i emnet må begge deleksamener bestås.  Karakter: Bokstavskarakter A-F.    

Hjelpemidler ved eksamen:  

Programmerbar håndholdt kalkulator med tomt minne ved eksamensstart. Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller".

Ett A4-ark med egne notater (2 sider) tillatt i Innføring i prosess-delen. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen/deleksamen i dette emnet.   

Ved stryk på en deleksamen (ordinær eller kontinuasjon) er det derfor ikke nødvendig å ta den andre deleksamen på nytt om den var bestått tidligere.


Dato for eksamen

Kort hjemmeeksamen - prosess utlevering 28.05.2021 innlevering 28.05.2021;Kort hjemmeeksamen - elektronikk utlevering 04.06.2021 innlevering 04.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Prosessteknologi f.aman. Tore Harry Johansen
Elektronikk uni.lekt. Annette Fossli Brustad