Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

RUS-3044 Praktisk russisk 4 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning i russisk i Mastergradsprogram i språk og i Mastergradsprogram i litteratur.

Anbefalt forkunnskap: RUS-3043

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Opptakskrav

Formell forkunnskap: Bachelorgrad med fordypning (90 stp) i russisk og RUS-3041 praktisk russisk 1, RUS-3042 praktisk russisk 2, RUS-3043 praktisk russisk 3

Anbefalt forkunnskap: Det er en fordel om studenten har tatt EXF-0720 med fagemne i språkvitenskap


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3043 Praktisk russisk 3

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 t/u.

Undervisningen gis i form av oversettelsesøvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave ukentlig.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Eksamen består av:

Det gis en samlet karakter for emnet. Skriftlig og muntlig eksamen teller hver 50% av samlet karakter.

 

Skriftlig eksamen består i å oversette en ukjent tekst på ca. 250 ord fra norsk til russisk. Muntlig eksamen består i å lese en ukjent tekst, svare på spørsmål om teksten på russisk og til slutt å føre en samtale på russisk om russisk kultur og samfunn.

 

Emnet evalueres med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk

 

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Muntlig prøve 27.05.2021;Muntlig prøve 27.05.2021;Hjemmeeksamen utlevering 12.05.2021 innlevering 12.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp
Undervisning Vår 2021