Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SIK-2506 Anvendt forskningsmetode - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Innholdet i kurset gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i sitt arbeid med bacheloroppgaven og i andre typer utredningsarbeid, det vil si:


Hva lærer du

Kunnskaper

Hensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med bacheloroppgaven.

Kurset fokuserer på anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskap om:

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det vil bli ca. 20 timer undervisning i løpet av ett semester.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: Studentene vil bli pålagt to arbeidskrav i løpet av kurset. Begge arbeidskravene er skriftlige innleveringer. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen: 1 ukes Individuell hjemmeeksamen som vurderes etter bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp
Undervisning Vår 2021