Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SIK-2511 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i en problemstilling som har relevans for beredskap i nordområdene, dersom ikke annet er avtalt med veileder. Er det en bacheloroppgave m/praksis skal oppgaven ta utgangspunkt i reelle problemstillinger i praksisbedriften.

Emnet skal fortrinnsvis hentes fra et eller flere emner i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder kan benyttes. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven ligge innenfor andre emneområder, men dette skal da knyttes til anvendelse innenfor beredskapsmessige problemstillinger.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SIK-2506 Anvendt forskningsmetode

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studentene være i stand til å planlegge og gjennomføre en faglig skriftlig utredning i henhold til de krav som er vanlig å stille for fordypningsoppgaver, samt ha fått en bred innføring i utredningsmetodikk og dataanalyse. Studenten skal også være bevisst på hvordan man skal planlegge og gjennomføre et større skriftlig arbeid. Innen dataanalyse skal studentene vite hvordan man kan analysere empiriske data.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det skal utarbeides en prosjektplan og korte statusrapporter leveres veileder.

Bacheloroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to personer. Tilgjengelig veiledningsressurs pr. gruppe er 10 timer generell veiledning.

Mer informasjon om milepæler og muligheter til å levere oppgaveforslag, vil gis av den enkelte veileder.


Eksamen

Krav for å  delta på emnet: Bestått 80 studiepoeng på studieprogrammet. SIK-2506 Anvendt forskningsmetode må være bestått før arbeidet med bacheloroppgaven starter.

Bacheloroppgaven vurderes etter en standard karakterskala fra A - E, F - stryk.

Kontinuasjonseksamen: Kun hvis bacheloroppgaven bedømmes til "F" , kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er 4 uker fra det tidspunkt resultatet gjøres tilgjengelig.


Emnet overlapper disse emnene

BHP1001 Bacheloroppgave B-IB 20 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Dina Tarek Abdel-Fattah