Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens sjette og siste semester i kombinasjon med SOA-2003.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Innhold

Emnet skal gi studentene en dypere innsikt i sosialantropologiske grunnlagsproblemer i forståelse av sosialt liv i et krysskulturelt perspektiv. Det vil derfor representere en videreføring og fordypning av de teoretiske hovedretninger som ble introdusert i innføringskurset. Kurset tar sikte på å syntetisere innsikter fra innføringen og de valgfri tematiske kursene som inngår i en bachelorgrad.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. 15 dobbelttimer forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.

Forelesningene skal gi studentene et grunnlag i emnets innhold, mens seminarene skal øke studentenes evne til å analysere og formidle faglige perspektiver.


Eksamen

Arbeidskrav:

Et essay på ca. 1800 ord (ca. 5 sider) skrives over én uke og leveres til nærmere oppgitt frist.

Normalt skal essayet kontrastere ulike teoretiske perspektiver på studiet av et oppgitt tema. Vurderes som godkjent/ikke godkjent etter obligatorisk muntlig tilbakemelding.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på ca. 5000 ord (ca.15 sider) som skrives over et oppgitt tema over to uker - og muntlig eksamen. Endelig karakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering av skriftlig og muntlig eksamen.

Karakterer fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 18.05.2021 innlevering 02.06.2021;Essay utlevering 04.03.2021 innlevering 11.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SOA-2002 Identitet, struktur og prosess 15 stp
Undervisning Vår 2021
Infomøte Bachelor i sosialantropologi - Torsdag 10. januar 2019, 12.15
Forelesning Første forelesning - se timeplan

f.aman. Bror Reinhardt Olsen
Seminar Første seminar - se timeplan

Seminar gr. 1 vit.ass. Annabelle-Jane Yabsley
Seminar gr. 2 vit.ass. Annabelle-Jane Yabsley
Filmseminar Åpent filmseminar for alle på sosialantropologi - se timeplan til SOA-1000