Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STE-2600 Satellittdesign - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Det faglige innholdet i emnet omhandler hovedtemaene


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

  Kandidaten

Ferdigheter

   Kandidaten

Generell kompetanse

  Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.


Eksamen

Arbeidskrav:

Alle laboratorieøvinger må være godkjent.

Eksamen og vurdering:

Sluttkarakteren bestemmes basert på en vurdering av dokumentasjon knyttet til prosjektarbeidet, samt muntlig presentasjon.

Det gis en felles karakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1916 Elektronikk for ekstreme forhold 5 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Annette Fossli Brustad