Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STE-2605 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Homogene/Inhomogene Lineære differensialligninger.

Modellering av dynamiske systemer.

Dynamiske responser og stabilitet.

Laplacetransformasjonen.

Transferfunksjoner, SISO-systemer og stabilitet.

Første og andre ordens systemer.

Blokkdiagram og flytdiagram.

Frekvensanalyse, bode-diagram, nyquist-diagram og stabilitet.

PID regulator og regulatorinnstilling.

Regulatorstrukturer og reguleringsløyfen.

Tilstandrom, MIMO-systemer og stabilitet.

Differensligninger og tidsdiskret systemer.

Z-transform og digital kontroll.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- lineære modeller for elektriske og fysiske systemer

- prinsipper og strukturer for regulering av lineære systemer

- metoder for analyse av egenskaper ved lineære systemer

- praktiske og teoretiske metoder for innstilling av regulatorparametre

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

- sette opp lineære matematiske modeller for elektriske og fysiske systemer

- analysere egenskapene ved kontinuerlige dynamiske systemer vha. matematikk og simuleringsverktøy

- foreta analyse i tids- og frekvensplan, samt stabilitetsanalyse

- foreslå og sette opp reguleringsstrukturer for lineære systemer

- gjennomføre regulatorinnstiling vha. egnede praktiske og/eller teoretiske metoder

- gjøre simuleringer av fysiske og elektriske systemer i Matlab/Simulink

Kompetanse:

Kandidaten har generell kompetanse innen:

- anvendt reguleringsteknikk

- lineære systemer som representasjon av fysiske og elektriske system

- forskjellene mellom teoretiske løsninger og praktiske løsninger innen anvendelse av modellering og regulering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og prosjekt.

Eksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis separate delkarakterer for eksamen og prosjektet underveis. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av eksamenen og prosjekt er som følger:

Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen: Formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.

Både prosjekt og eksamen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Tom Stian Andersen