Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STE-2780 Bacheloroppgave satellitteknologi - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor satellitteknikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering. Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

ETE-2501 Elektrisitetslære 

I tillegg må 100 studiepoeng fra 1. og 2. klasse innen samme studieprogram være bestått innen 1. oktober 2020 eller 130 studiepoeng innen samme studieprogram må være bestått innen 5. januar 2021.Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ETE-2501 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg: 

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 600 timer. 

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.


Eksamen

Eksamen og vurdering 

Sluttkarakteren fastsettes ut fra en samlet vurdering av Sluttkarakteren fastsettes ut fra en samlet vurdering av hele prosjektgjennomføringen.

Karakterskala A - F.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Bacheloroppgave innlevering 25.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021