Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SVF-3202 Krisehåndtering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i samfunnssikkerhet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er en analytisk fordypning i krisens natur og dynamikk, og vi gjennomgår sentrale teorier og utfordringer i nasjonal og internasjonal krisehåndtering med særlig vekt på forholdet mellom før- og etter-krisefasen. Følgende tema blir særskilt vektlagt: - Utvikling, forståelse og håndtering av ulike typer kriser. - Teoretiske og praktiske analyser av sårbarhet og dilemmaer krisehåndtering - Oppbyggingen av norske og internasjonale system og rammeverk for krisehåndtering - Menneskelige reaksjoner i og etter krisesituasjoner. - Den globale disaster risk reduction (DRR) agendaen og komplekse kriser  

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal...

Ferdigheter:

Studenten skal...

Generell kompetanse:

Studenten har...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner. 20 timer forelesninger og 8 timer seminar.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. 

Det gis bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Obligatoriske arbeidskrav: 2 obligatoriske arbeider må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.  


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.06.2021 innlevering 04.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Reidar Staupe-Delgado