Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Entreprenørskap 

Økonomi 

Organisasjon: 


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse: 

Ferdigheter: 

Innovasjon 

Økonomi 

Organisasjon 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det pedagogiske opplegget er bygget opp med følgende elementer  

Eksamen

Arbeidskrav 

En individuell rapport må være innlevert og godkjent for å kunne oppmeldes til skriftlig eksamen.  

Eksamen og vurdering 

Vurdering i emnet blir gjort etter følgende modell: 

Kontinuasjon  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Det gis anledning til å kun ta opp skriftlig eksamen dersom prosjektrapporter har vært levert og vurdert tidligere i samme emne. 


Dato for eksamen

Rapporter innlevering 09.04.2021;Kort hjemmeeksamen utlevering 14.04.2021 innlevering 14.04.2021;Rapporter innlevering 09.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Arvid Sølve Urke
uni.lekt. Knut Ivar Foshaug