Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

INF-6001 Grunnleggende innføring i IKT-sikkerhet - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er ikke studiepoenggivende. Nettbasert emne som går over 3-4 uker og er beregnet til omtrent 100 arbeidstimer for deltakere. Ved å ta emnet INF-6001 Grunnleggende innføring i IKT-sikkerhet, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset. Emnet kan ikke inngå i noen programutdanning.

Makimalt antall deltakere: 50 studenter. Emnet starter kun opp om det er minimum 5 studenter som registrerer seg. Deltakere som har meldt seg på, men som likevel ikke kan delta bes om å melde seg av emnet.


Innhold

Emnet gir kursdeltakerne en basisforståelse av området IKT-sikkerhet eller digital sikkerhet. Det innebærer (i) å lære en presis forståelse av begrepen som brukes på området og kunne bruke disse korrekt i en fremstilling eller i en dialog om temaet, (ii) å kjenne til ulike trusler mot IKT systemer og mekanismer som kryptering, digitale sertifikater, digitale signaturer og sikkerhetsprotokoller, for å beskytte seg mot slike trusler, (iii) personvern og konsekvenser for IKT systemer som må håndtere personvern, og (iv) litt om lover, reguleringer og etikk knyttet opp til IKT-sikkerhet.

Søknadsfrist

15. september 2020.

 

Emnet starter 122. september.


Opptakskrav

Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men er best tilpasset kandidater som minst har fullført videregående skole med noe realfagsfordypning. Emnet er tilpasset kandidater som minst har fullført videregående skole med noe realfagsfordypning. Videre forventes/anbefales det at deltakere har noe av kunnskapen tilsvarende innholdet fra emnet INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering, men ingen spesielle forkunnskaper i IKT-sikkerhet.

Hva lærer du

Kunnskap: 

Ferdigheter:

Generell kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har en praktisk tilnærming til innholdet og læringsmålene. Emnet vil gis som en kombinasjon av digitale forelesninger hvor deltakere kan interagere med foreleser (kombinasjon video, presentasjoner, kodeeksempler, og en chat-funksjon mellom kursstab og deltakere) og praktiske øvinger. Det betyr at i tillegg til en presentasjon av stoffet så vil det være fokus på øvinger som deltakere må gjennomføre og få tilbakemelding på. Dette vil være konkrete reelle problemstillinger som deltakere skal løse med den kunnskapen de har ervervet seg i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav: For å få kursbevis må studentene få godkjent det obligatoriske arbeidskravet i emnet. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet vil være inntil 3 oppgavesett som skal løses og leveres i læringsportalen.
Undervisning Høst 2020
Første frammøte: Ikke klart enda.