Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PFF-3001 Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og tilpassa opplæring.

I tillegg skal studentene få kjennskap til skolens organisatoriske og kulturelle rammer og skolens samarbeid med foreldre og støtteinstanser.

Profesjonsetiske problemstillinger vil også inngå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser

Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 8 uker- 40 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som parpraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærere fra profesjonsfag i utdanningen.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanninga.