Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

HEL-6103 Krisekommunikasjon og ledelse ved alvorlige hendelser - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Studiet er et samarbeid mellom UiT og Klinikk for krisepsykologi i Bergen

Emnet gir kunnskaper om sentrale begreper og problemstillinger innenfor fagområdet krisekommunikasjon.

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta virksomhetens krisehåndtering, og gir kompetanse til å mestre media, ansatte og berørte når alvorlige hendelser og kriser oppstår.


Søknadsfrist

4. august 2020.https://evuweb.fsweb.no/evuweb/login

Søknad om opptak registreres via EVU-web.


Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- omsorg- eller sosialfag, for eksempel sykepleie, ergoterapi, radiograf, fysioterapi, vernepleie, sosionom eller fysioterapi.

Andre relevante yrkesgrupper, innen arbeid med mennesker, som for eksempel PPT, skole, politi, prester og andre, vil også kunne tas opp på studiet. 


Hva lærer du

Etter fullført studie har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

 

Generelle kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet strekker seg over ett semester. Det avvikles tre digitale samlinger 2+2+3. Dette inkludere skrivekurs/veiledningsseminar. Studiet er nettbasert, og forelesningene blir gjennomføret som direkte streaming.

Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og felles refleksjon/dialog. Det må påregnes selvstendig arbeid mellom samlingene. 


Eksamen

Emnet har 2 arbeidskrav bestående av en skriftlig innlevering (mellom andre og tredje samling), samt deltakelse ved minimum 80 % av undervisningsdagene. Arbeidskravene må være godkjent for å få avvikle eksamen.

Eksamen arrangeres som hjemmeeksamen ( 3500 ord ). Det gis undervisning og veiledning på eksamensarbeidet i form av digitalt veiledningsseminar ved oppstart av eksamen.

Bedømmelsen skal gi vurdering av anvendt teori, struktur, logisk resonnement og refleksjonsevne.

Vurderingsuttrykk angis som bestått/ikke bestått.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 13.11.2020 innlevering 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesninger dosent Ole Greger Lillevik
Seminar dosent Ole Greger Lillevik