Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MUS-1605 Ensembleledelse - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

- Taktering og dirigering med praktiske metoder for innstudering og øvelser for ulike ensembler

- Partiturlesning, instrumentasjon og instrumentkunnskap

- Aktuelt ensemblerepertoar

- Metoder for arbeid med spesielle problemer som intonasjon, rytme etc. og arbeid med skapende aktiviteter i ensemblet


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- Ha grunnleggende kunnskap om og ferdighet i taktering og dirigering

- Kunne lese, analysere og dirigere etter partitur

- Ha kunnskaper om repertoar, instrumenter/stemmer, arbeidsmetoder og direksjon innen valgt ensemble (kor, korps, storband/rytmisk)

- Kunne arbeide med hensiktsmessige metoder for oppvarming og innstudering

- Være seg bevisst i å skape gode læringssituasjoner i ensembler og elevgrupper ved å stimulere de sosiale relasjonene aktørene i mellom og kunne bidra til å frigjøre den enkeltes musikalske evner i sosialt samspill


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre og er delt i to deler. Det gis undervisning i grupper med individuell veiledning. Delene er:

Felleskurs som foregår første semester. Det arbeides med grunnleggende teori med praktisk arbeid og øvinger i studentgruppa

Praktisk ledelse av valgt ensemble. Studentene kan velge mellom kor, korps og storband (rytmisk)


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- 80 % obligatorisk frammøte

- Semesterprøve

Eksamen:

Utøvende eksamen. Direksjon av ett nummer i valgt ensemble. Kandidaten får eksamensstykket 48 timer før eksamen.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.  

Undervisning Vår 2021
Undervisning uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
f.aman. Monika Benedek