Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FIL-3900 Masteroppgave i filosofi - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er teoretisk, og forbeholdt studenter tatt opp på mastergradsprogram i filosofi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeidet med masteroppgaven skal være et selvstendig filosofisk arbeid under faglig veiledning på et faglig høyt nivå.

Liste over selvvalgt pensum på 700-800 sider, hvorav minst halvparten er originallitteratur, leveres inn før innlevering av masteroppgaven. Pensum legges opp sammen med veileder, og godkjennes av veileder og programstyreleder.


Hva lærer du

Ved oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis på norsk, men kan ved behov også gis på engelsk. Avhandlingen kan, i tillegg til norsk, skrives på engelsk og tysk.

Undervisning

Masteroppgaven skrives under veiledning. Det gis ingen annen undervisning i forbindelse med masteroppgaven.

Eksamen

Studenten skriver en masteroppgave i løpet av 3. og 4 .semester av masterstudiet. Masteroppgavens lengde skal være på ca. 80 sider, men maks. 90 sider. Masteroppgaven er karaktergivende. Karakteren studenten oppnår på masteroppgaven, kan justeres opp eller ned ved muntlig eksamen. Det eksamineres muntlig i selvvalgt pensum og masteroppgaven. Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester ved karakteren F. Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).  
Undervisning Vår 2021
Første gang: Kontakt veileder
Forelesninger Første gang: Kontakt veileder