Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

LER-2600 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. Dette omhandler:


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I praksisperioden skal studenten utforske praksisskolen som utgangspunkt for FoU- oppgaven i samarbeid med faglærere fra universitetet. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent og gjennomført for vurdering i praksis:

Eksamen

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Undervisning Vår 2021
Praksisforberedende møte uni.lekt. Andy Børge Sortland
f.lekt. Tove Elinor Holmbukt
f.aman. Astrid Unhjem
uni.lekt. Marit Johnsen
f.lekt. Lisbet Rønningsbakk
dosent Håkon Rune Folkenborg
uni.lekt. Ingrid Karoline Jakobsen
f.aman. Siw Turid Killengreen
f.aman. Ingrid Marie Kielland
uni.lekt. Kari-Anne Sæther
uni.lekt. Vibeke Johanna Øie
uni.lekt. Andreas Halvorsen Lødemel
uni.lekt. Rasmus Tørnes Karstad
f.aman. Ragni Vik Johnsen
f.aman. Ove Gunnar Drageset
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Minjeong Son
uni.lekt. Harald Eivind Moe