Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er et obligatorisk naturvitenskaplig emne og går over to semestre på første studieår, og har eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Atomoppbygging og bindingslære, støkiometri og konsentrasjonsbegreper, tilstander, blandbarhet og tilstandsforandringer, reaksjonsteknikk, syre, base, buffer og kjemisk likevekt, oksidasjon, reduksjon, elektrokjemi, grunnleggende laboratorieteknisk arbeid med spesiell vekt på arbeid med skadelige stoffer.  

Emnet består av 10 studiepoeng hvorav 3 studiepeong er intern laboratoriepraksis.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

4 tema med hver sin studiemappe, forelesninger, gruppearbeid og intern laboratoriepraksis. Det er 2 laboratoriedager i forbindelse med hvert tema.

Eksamen

Det er to eksamener i emnet. En mappeeksamen med to obligatoriske arbeider samt en tre timers skriftlig skoleeksamen. Begge eksamener bedømmes med karakter A-F (F er ikke bestått)

Arbeidskrav

På vitnemål oppgis kun totalkarakteren.

 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Mappevurdering utlevering 12.03.2021 innlevering 12.03.2021;Kort hjemmeeksamen utlevering 11.03.2021 innlevering 11.03.2021;Mappevurdering utlevering 12.03.2021 innlevering 12.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Gruppe 1 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Gruppe 2 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Gruppe 3 uni.lekt. Homayoun Amirnejad
Seminar uni.lekt. Homayoun Amirnejad