Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semester på første studieår, og har eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Kvalitetsutvikling og sikkerhet i laboratoriet, sentrifugering, fotometriske metoder, og elektroforese, blodprøvetaking, behandling av prøvemateriale, pasientnær analysering av blod og urin, bakteriologiske undersøkelser av urin, bestemmelse av blodtyper.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

Ferdigheter 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, seminarer, laboratoriepraksis internt og eksternt.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 03.06.2021 innlevering 03.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
uni.lekt. Homayoun Amirnejad
uni.lekt. Kirsti Hokland
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.aman. Ann Iren Solli
Seminar uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Gruppe 1 uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.lekt. Maria Sangvik
f.aman. Ann Iren Solli
Gruppe 2 uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.lekt. Maria Sangvik
f.aman. Ann Iren Solli
Gruppe 3 uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
f.lekt. Charles Walquist Johannessen
f.lekt. Maria Sangvik
f.aman. Ann Iren Solli
Gruppe A uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Gruppe B uni.lekt. Jill-Tove Indrevik
Lab felles prof. Karen Kristine Sørensen
Div. uni.lekt. Homayoun Amirnejad