Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MBI-2106 Patologi med histopatologi og cytologi - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre på tredje studieår, og avsluttes med eksamen i vårsemesteret.

Innhold

Innhold

Emnet omfatter teori om sykdomslære og praktisk anvendelse av laboratorieanalyser på celler og vev relatert til patologiske tilstander. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen patologi slik at studenten skal ha kunnskap knyttet til sykelige forandringer i celler og vev, og forstå betydningen av korrekt prøvebehandling, samt kunne kvalitetssikre arbeidet og analyser på et patologisk laboratorium. Ihht. Rammeplan for bioingeniørutdanning 2005 er emnet delt i Laboratoriemedisin og Laboratorieteknologi.

Laboratoriemedisin:

Sykdomslære om generelle sykdomsprosesser i kroppen, deriblant arvelige sykdommer, utviklingsdefekter, sirkulasjonsforstyrrelser, respirasjonsforstyrrelser, betennelsesreaksjoner, vekstforstyrrelser, celleforandringer og kreftutvikling. Den kliniske og diagnostiske betydningen av metoder innenfor patologi.

Laboratorieteknologi:

Preparering av celler og vev for histologiske og cytologiske undersøkelser. Mikroskopering av histologiske snitt. Spesialfargeteknikker og -metoder innen histologi. Screening av cytologiske utstryk. Molekylærpatologiske teknikker, elektronmikroskopi og flowcytometri. Kvalitetssikring av laboratoriearbeid, analyser og resultat innenfor patologi.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, demonstrasjon av preparater, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Eksamen

Fem timers individuell skriftlig eksamen med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 19.04.2021 innlevering 19.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-110 Patologi med histopatologi og cytologi 12 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning prof. Lars Uhlin Hansen
f.lekt. Charles Walquist Johannessen