Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MUS-2807 Rytmisk improvisasjon - viderekommende - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Valgemne i Fagstudium i musikkutøving - bachelor, 3. eller 4.år.  Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk basert undervisning med basis i ensemble, individuell oppfølging og prosjektarbeid. Emnet går over ett semester.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

- 80 % obligatorisk deltakelse

Eksamen:

Utøvende prøve, varighet 20 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester.