Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MUS-2905 Pedagogikk 2 - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Klassen/skolen

- Skolens oppgave og organisasjon

- Klasseromsledelse - Ungdoms og voksnes læring og utvikling

2. Samfunnet

- Pedagogisk filosofi og idéhistorie - Musikk og samfunn

- Yrkesetikk

3. Arbeid med individuell prosjektoppgave

I samarbeid med faget fagdidaktikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det forskende blikket (FoU-arbeid, vitenskapelig metode, prosjektoppgave)

Faglig skriving (Prosjektfremlegg, skriveworkshop)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre, med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge

eksamen:

Eksamen:

Vurderes med gradert karakter etter skala fra A til F.

Kontinuasjon påfølgende semester.