Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PED-6335 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et videreutdanningsemne på masternivå. Emnet er det første av to emner i veiledning. Emnene bygger på hverandre.

Emnet overlapper disse emnene:


Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for lærerutdannere i praksisfeltet og for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage.

Studiet tar for seg følgende overordnede tema:

Veiledning

Etikk

Vurdering /skikkethet


Søknadsfrist

15. mai på http://uit.no/evuweb

Opptakskrav

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over to semester. Emnet består av startsamling over to dager, arbeid på nettet og fire dagssamlinger. Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Samlingene vil bestå av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings- og vurderingsferdigheter.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen kreves aktiv deltakelse på alle samlingene. Ved behov for fravær må det leveres begrunnet søknad til faglærer.

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Gruppa skal gjennomføre en veiledning hvor de ulike deltakerne skal ivareta ulike roller, deretter skal veiledningssekvensen analyseres.

Gruppene trekker overordnet tema og rollefordeling i veiledningssekvenser 30 minutter før muntlig eksamen starter. Gruppa møter med en problemstilling/et case som skal ligge til grunn for veiledningssekvensen. Det kan benyttes hjelpemidler under forberedelsen og selve eksamen.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Ved karakter "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester