Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ARK-1014 Hva er arkeologi? - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Hvorfor gjør arkeologer utgravninger og annet feltarbeid? Hvordan vet de hva de skal lete etter? Og hva kan det de finner fortelle om fortida og mennesker før oss? Dette er noe av det du vil få svar på i dette emnet. Arkeologien er opptatt av mange av de store spørsmålene om fortida.  Når oppsto mennesket, når begynte vi å dyrke jorda og holde husdyr, og når organiserte vi oss i stater og begynte å bo i byer?  Men også mange andre og ikke mindre viktige spørsmål opptar faget. Hvordan har menneskene bodd og hva har de spist til ulike tider? Hvorfor laget de helleristninger og annen bergkunst? Hvordan begravde de sine døde og hva kan gravene og levningene etter de døde fortelle om deres status, livsførsel og slektskap? Som du vil få vite, finnes det ulike teorier og metoder for å svare på slike spørsmål, og du vil også lære at det finnes forskjellige retninger eller spesialiseringer i faget. Noen arbeider med sporene etter de eldste menneskene, noen med analyser i laboratorium og andre igjen studerer tingene fra vår egen samtid, bare for å nevne noe. Arkeologi er sammensatt og det er med på å gjøre faget så spennende. Det er nettopp denne egenarten og dette mangfoldet som utgjør temaet for emnet og som gir svar på det overordnete spørsmålet: «Hva er arkeologi?».

Emnet er inndelt i følgende temaer:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

12 dobbelttimer forelesninger inkl. en ekskursjon. Det legges vekt på å engasjere og aktivere studentene i diskusjoner underveis i forelesningene ved hjelp av ulike studentaktive læringsformer som for eksempel summegrupper, korte gruppe-diskusjoner, med mer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studentene skal levere minst to av fire korte tekster på ca. 1-2 sider (min. 350 ord) over oppgitte temaer knyttet til pensum og forelesninger på nærmere angitte datoer i løpet av semesteret.

Alle studenter skal i løpet av semesteret ha en obligatorisk veiledning med en faglærer for å følge opp utfordringer og for å bistå med tilrettelegging av videre studieforløp.

Eksamen:

For å fa godkjent emnet må studenten ha innlevert to av fire korte tekster til vurdering og godkjenning, samt ha møtt opp til en obligatorisk veiledning med faglærer til nærmere oppgitt tidspunkt.

Eksamen består av et ca. 5 siders essay (ca. 1800 ord) over oppgitt tema. Det gis en uke til å besvare oppgaven.

Karakter fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 13.11.2020 innlevering 19.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ARK-6000 Arkeologi i nord - en innføring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Orienteringsmøte:
Orienteringsmøte bachelor i arkeologi prof. Gørill Nilsen
f.aman. Asgeir Svestad
f.aman. Marte Spangen
prof. Bryan Cameron Hood
uni.lekt. Inga Bårdsen Tøllefsen
Forelesning f.aman. Asgeir Svestad
f.aman. Marte Spangen
Første forelesning: Se timeplan.uit.no.

Ekskursjon f.aman. Asgeir Svestad
f.aman. Marte Spangen
Eksamen En ukes hjemmeeksamen.