Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ARK-3014 Tingenes tale: Nye perspektiv på materiell kultur - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Valgfritt masteremne for studenter på masterprogrammet for arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Materiell kultur har lenge vært et neglisjert felt innenfor samfunnsvitenskapene, men har i den seinere tid fått en helt ny aktualitet. Faktisk snakkes det i dag om en "vending mot tingene" der objekter og materielle strukturer sees på som medaktører i skaping og vedlikehold av samfunn og kultur. Dette emnet tar for seg denne materielle vendingen og hvordan den har påvirket arkeologisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Ulike teoretiske tilnærminger presenteres og diskuteres, og gjennom varierte eksempler belyses det hvordan disse tilnærmingene har vært anvendt til gi en ny forståelse av samfunn, av menneskets forhold til tingene, og av tingene selv.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i arkeologi.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Forelesninger og seminarer, til sammen 12 doble timer. Det legges opp til og forventes aktiv studentdeltagelse.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeoppgave på ca. 3500 ord (ca.10 sider). Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer og skal godkjennes av denne. Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt prøve.


Emnet overlapper disse emnene

ARK-3014 Materiell kultur og samfunn 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning Første forelesning: Se timeplan på nett.Emneansvarlig Bjørnar Olsen.

prof. Bjørnar Julius Olsen