Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

AUT-2501 Elektronikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen

Eksamensform:

5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

AUT-2006 Elektronikk 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Jarle Andre Johansen
Øving f.aman. Jarle Andre Johansen
Lab. gr. 1 f.aman. Jarle Andre Johansen
vit.ass. Anders Aspar Sundbø
Lab. gr. 2 f.aman. Jarle Andre Johansen
overing. Jill-Iren Karlsen Kvitberg
vit.ass. Anders Aspar Sundbø
Simulering f.aman. Jarle Andre Johansen