Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

AUT-2601 Applikasjonsutvikling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Systemering og databaser:

Applikasjonsutvikling, fra ide via kravspesifikasjon, konstruksjon og dokumentasjon til realisering. Datamodellering og relasjonsdatabaser. Realisering. Innføring i konstruksjon og bruk av databaser. Grunnleggende bruk av Structured Query Language (SQL) og klient/tjener teknologi. Implementasjon og drift av databasesystemer. Bruk av databaseutviklingsverktøy.

Utvikling av GUI og konsoll-applikasjoner i C#:

Emnet omfatter bruk av Microsoft Visual Studio som integrert utviklingsmiljø (IDE) og programmeringsspråket C#.

Først vil vi fokusere på objektorienterte konsepter som klasser, konstruktører, overlasting (overloading) av konstruktører og operatorer, arv (inheritance), tilordne klasser, deklarere nye metoder, virtuelle og overstyrte metoder, beskyttet tilgang.

Emnet fokuserer også på å utvikle Windows-baserte GUI-applikasjoner ved hjelp av Windows Presentation Foundation (WPF) rammeverk.

Videre vil vi bruke .Net rammeverk for kommunikasjonen mellom applikasjoner og PLS (og/eller sensorer). For dette anvender vi kommuni­kasjons-standarder som: Modbus TCP og OPC.

Konstruksjon av HMI i PLS:

Logge direkte fra PLS til databaser. Konstruere et enkelt HMI basert på visualisering i innebygd webserver i PLS.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen i C# vil foregå på engelsk, resten på norsk. Dersom utvekslingsstudenter følger emnet, vil all undervisning bli gitt på engelsk.

Undervisning

48t forelesninger og 24t lab/veiledning. Obligatoriske øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Emnet har følgende arbeidskrav som må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

Eksamen:

4 timers elektronisk skoleeksamen på datalab

Vurdering

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon

Det gis rett til kontinuasjon.

Eksamen blir gitt på både norsk og engelsk.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 27.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

AUT-2004 Applikasjonsutvikling 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Puneet Sharma
Foreles/Lab uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
f.aman. Puneet Sharma