Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

AUT-2603 Reguleringsteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Dette er et sentralt emne for en automasjonsingeniør der kunnskapene fra realfagsemnene matematikk, fysikk og kjemi integreres med tekniske og analytiske ferdigheter.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Undervisningen og eksamen kan bli gitt på engelsk dersom emnet tas av utvekslingsstudenter.

Undervisning

56t forelesning, 22t regneøving, 24t laboratorieoppgaver.

Andre bestemmelser: Bruk av dataverktøyene Matlab og Simulink er sentralt i kurset og det forventes en del egenlæring i disse verktøyene.


Eksamen

Arbeidskrav:

Tre arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan ta eksamen:

Eksamen:

4-timers skriftlig eksamen.

Vurdering:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 02.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

AUT-2005 Reguleringsteknikk 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Anne Mai Ersdal
Felles øving f.aman. Jarle Andre Johansen
f.aman. Anne Mai Ersdal
Labgruppe Automasjon f.aman. Anne Mai Ersdal
Labgruppe Drone og Y-vei Aut og De som tar kalkulus3 som valgfag Ståle Pedersen
f.aman. Anne Mai Ersdal
overing. Ståle Antonsen