Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-1004 Markedsføring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset presenterer sentrale begreper og modeller innen markedsføringsfaget. Kurset tar opp temaer som etikk, organisasjonenes samfunnsansvar, kjøpsatferd, markedssegmentering og målgrupper, relasjonsmarkedsføring, produktutvikling og produktpolitikk, distribusjon, prispolitikk og kommunikasjon. Kurset gir en innføring i hvordan man best mulig skal systematisere og koordinere organisasjonens markedsarbeid.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det første arbeidskravet er å bestå ikomp. Dette er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Det andre arbeidskravet er en innlevering som kan leveres i grupper eller individuelt. Problemstillingen vil bli gitt tidlig i semestret. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Krav til godkjent ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4-timers skriftlig individuell skoleeksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.


Dato for eksamen

Skriftlig 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1004NETT Markedsføring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning - Alta uni.lekt. Knut Einar Ravlo
øvinglær. Vidar Alvarstein
f.aman. Kjersti Karijord Smørvik
f.aman. Anders Hauge Wien
uni.lekt. Sarah Lisa Arnesen
Undervisning - Tromsø uni.lekt. Knut Einar Ravlo
øvinglær. Vidar Alvarstein
f.aman. Kjersti Karijord Smørvik
f.aman. Anders Hauge Wien
Undervisning - Harstad uni.lekt. Knut Einar Ravlo
f.lekt. Viggo Roald Andreassen
øvinglær. Vidar Alvarstein
f.aman. Kjersti Karijord Smørvik
rådgiver Tor Alvin Strand
f.aman. Anders Hauge Wien
f.aman. Trond Bottolfsen
Undervisning - Narvik uni.lekt. Knut Einar Ravlo
øvinglær. Vidar Alvarstein
f.aman. Kjersti Karijord Smørvik
f.aman. Anders Hauge Wien