Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Bedriftsøkonomisk analyse tar opp temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kombinasjon av nettforelesninger, plenumforelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent to obligatoriske arbeidskrav. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. 

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4-timers skriftlig individuell skoleeksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik,  Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%).


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 19.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1013F Bedriftsøkonomisk analyse og etikk 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning - Alta f.lekt. Finn Steinar Heimly
øvinglær. Egil Richard Rasmussen
f.lekt. Ove Roy Schjølberg
uni.lekt. Roger Trøite
uni.lekt. Ole Svedenborg
Undervisning B-ØKADM B-SAMFOK - Tromsø f.lekt. Finn Steinar Heimly
f.lekt. Ove Roy Schjølberg
uni.lekt. Roger Trøite
uni.lekt. Ole Svedenborg
Undervisning - Harstad Robin Johansen
f.lekt. Finn Steinar Heimly
f.lekt. Ove Roy Schjølberg
uni.lekt. Roger Trøite
uni.lekt. Ole Svedenborg
Maren Waagaard Renland
Undervisning - Narvik f.lekt. Finn Steinar Heimly
f.lekt. Ove Roy Schjølberg
uni.lekt. Roger Trøite
uni.lekt. Ole Svedenborg