Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Emnet gir en innføring i prosjekt som arbeidsform. Prosjektledelse vurderes i økende grad som en nøkkelkompetanse og har høy prioritet i stadig flere virksomheter.

Emnet gir en gjennomgang av prosjektets utvikling fra behov til gevinstrealisering og en lærer om metoder og teknikker som kan anvendes på alle typer prosjekter.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Studentene skal:

Studentene skal:

Studentene skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Eksamen

Arbeidskrav:

En obligatorisk gruppeoppgave må være vurdert til bestått for å få avlevere eksamen i faget.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 04.12.2020 innlevering 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Sven Arne Rokvam Pedersen