Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2020 Investering og finansiering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Målet er å lære om finansiell beslutningstaking og økonomisk prosjektanalyse, og vi ser på hvordan usikkerhet kan kontrolleres og prises i et finansmarked.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter fullført emne skal en kandidat:

KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KUNNSKAP


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, oppgaveseminarer, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Excel blir brukt til det praktiske analysearbeidet. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Karakter fastsettes med utgangspunkt i en individuell digital skoleeksamen og en gruppebasert case-besvarelse. (Fire timers digital eksamen vektes med 60%, casebesvarelsen vektes med 40%).

Begge deler må være bestått for å oppnå endelig karakter i faget.

Karaktersystem: bokstavkarakter. Det gis én endelig karakter. (A til E, med F som stryk)

Arbeidskrav:

Studenten må ha bestått en obligatorisk fire timers digital prøveeksamen for å kunne ta eksamen i faget. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen arrangeres i Tromsø, Alta Harstad og Narvik.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 07.12.2020;Case innlevering 20.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ØS231 Finans og investering 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta prof. Ivar Bredesen
uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
f.aman. Andreas Mikkelsen
uni.lekt. Jan Robin Bolle
Forelesninger Tromsø prof. Ivar Bredesen
uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
f.aman. Andreas Mikkelsen
uni.lekt. Jan Robin Bolle
Forelesninger Harstad uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
f.aman. Andreas Mikkelsen
uni.lekt. Jan Robin Bolle
Forelesninger Narvik uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
f.aman. Andreas Mikkelsen
uni.lekt. Jan Robin Bolle
Seminar Alta f.aman. Andreas Mikkelsen