Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet gir kunnskap om sentrale deler av det teoretiske fundamentet i finansregnskapet, samt innsikt i teori og praktisk anvendelse av regnskapsinformasjon til analyser og verdsettingsformål.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskap

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å få avlegge skriftlig eksamen må studentene fått godkjent på tre obligatoriske arbeidskrav. 

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

3- dagers hjemmeeksamen. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 18.11.2020 innlevering 20.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2023F Regnskapsteori og verdsetting 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Terje Dallari Jacobsen
f.aman. Sverre Braathen Thyholdt
uni.lekt. Hallgeir Hemmingsen
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Terje Dallari Jacobsen
f.aman. Sverre Braathen Thyholdt
uni.lekt. Hallgeir Hemmingsen
Seminar Tromsø uni.lekt. Terje Dallari Jacobsen
f.aman. Sverre Braathen Thyholdt
uni.lekt. Hallgeir Hemmingsen