Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2025 Avgiftsrett - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset gir en innføring i hovedtrekkene ved den norske avgiftsretten - med særlig vekt på merverdiavgift.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

 

Ferdigheter:

 

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å få avlegge eksamen må semesteroppgaven være godkjent. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2025F Avgiftsrett 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta f.lekt. Henning Sollid
Forelesninger Tromsø f.lekt. Henning Sollid